PES TEAM

Profesionalita, kvalita a spoľahlivosť

Už viac než 5 rokov úspešne fungujeme na slovenskom i nemeckom trhu, kde sa nám podarilo vybudovať stabilné zázemie. Máme za sebou množstvo zrealizovaných projektov a nadobudnutých skúseností.

Naša spoločnosť PES Team má naplňovať našu hlavnú víziu – prinášať ľuďom bezpečné a precízne vybudované obydlia. V našich začiatkoch sme sa zameriavali najmä na elektroinštalačné práce v rodinných domoch, bytových domoch, kanceláriách a verejných budovách. So spokojnosťou našich klientov však začal rásť aj dopyt po ostatných doplnkových a čiastkových prácach súvisiacich s rekonštrukciami, novostavbami alebo demolačnými prácami. Preto sme časom začali rozširovať naše portfólio služieb aj o kompletné stavebné práce pod našou dcérskou značkou BAUmasters, kde zastrešujeme realizáciu rodinných domov či bytov od A po Z.

 

Tajomstvom nášho úspechu sú naši zamestnanci, skúsení remeselníci a špecialisti, ktorých špičkovú prácu si nesmierne vážime.

PES Team