Elektroinštalačné práce

Poskytujeme širokú škálu elektroinštalačných prác pre súkromné osoby a spoločnosti spolu s kompletným dodaním materiálu.

 • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,
 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov,
 • inteligentné elektroinštalácie (smart home),
 • montáž a opravy bleskozvodov,
 • elektroinštalácie priemyselných hál,
 • automatizácia v priemyselných halách,
 • zapojenie rozvádzačov,
 • montáž a zriadenie prípojky v jednoduchých objektoch,
 • dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel,
 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia,
 • montáž podlahového elektrického vykurovania,
 • video a audio vrátniky,
 • inštalácia počítačových sietí a rozvodov pre príjem TV signálu,
 • revízie elektrických zariadení.